Σε συνέχεια κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων για τη διαρκώς διευρυνόμενη διάδοση της καλλιέργειας και διακίνησης μεταλλαγμένων εντός Ε.Ε. προϊόντων, ο βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση, στοχεύοντας στη διασαφήνιση των θέσεων της παρούσης Διακυβέρνησης.

Η εδώ και χρόνια μεθόδευση της άρσης απαγόρευσης στη διάδοση μεταλλαγμένων προϊόντων ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την υγεία των πολιτών, το περιβάλλον και την παραδοσιακή – αειφόρο γεωργία σύμφωνα με το βουλευτή. Παράλληλα, αντιτίθεται στη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας Ευρωπαίων και Ελλήνων πολιτών.

Για τους λόγους αυτούς η Κυβέρνηση έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει με ευκρίνεια τη θέση της για ένα τόσο σημαντικό θέμα, δοθείσης της ευκαιρίας με την κατάθεση της ερώτησης του βουλευτή.

Ακολουθεί το περιεχόμενο της επίκαιρης ερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

κ. Ευάγγελο Αποστόλου

Θέμα: Ποια η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης στη διαρκώς διευρυνόμενη διάδοση της καλλιέργειας και διακίνησης μεταλλαγμένων αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε.;

Προφανής είναι η εδώ και χρόνια μεθόδευση της άρσης απαγόρευσης εντός Ε.Ε. της διάδοσης μεταλλαγμένων προϊόντων. Αρχικά έγινε αποδεκτή η ύπαρξη ποσοστού γενετικής τροποποίησης σε προϊόντα ζωντανών οργανισμών έως 0,9% στην ευρωπαϊκή αγορά. Στα προϊόντα αυτά δεν είναι υποχρεωτική η σήμανση του ποσοστού της μετάλλαξης που περιέχουν. Το ίδιο συνέβη και για τα ζωοκομικά προϊόντα και αλιεύματα από ζώα (ψάρια και παραγωγικά ζώα) που εξετράφησαν με μεταλλαγμένες ζωοτροφές (ΕΚ 1829/2003 και ΕΚ1830/2003).

Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2014 η πολιτική αυτή επεκτάθηκε και στο μέλι. Με την 2014/63/EE Οδηγία της Ε.Ε. επιτράπηκε η κυκλοφορία μελιού με μεταλλαγμένη γύρη χωρίς τη σχετική σήμανση στην ετικέτα της συσκευασίας.

Εκτός από ζητήματα που άπτονται της υγείας και της παραπληροφόρησης των καταναλωτών, εγείρονται και θέματα αγοράς. Τα γνήσια εγχώρια αγροτικά προϊόντα υφίστανται αθέμιτο ανταγωνισμό από τις αθρόες εισαγωγές ομοειδών κατώτερης ποιότητας και μάλιστα με ελλιπή σήμανση ως προς το ποσοστό γενετικής τροποποίησης που περιέχουν. Καίριο πλήγμα κατά των προϊόντων της μοναδικής βιοποικιλότητας της πατρίδας μας!

Τον Ιούνιο του 2014, δυστυχώς με τη συμβολή και της ελληνικής προεδρίας στην Ε.Ε., θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα των κρατών – μελών να αποφασίζουν μονομερώς για την καλλιέργεια ή όχι Γ.Τ.Ο. στο έδαφός τους. Μέχρι τότε οι αποφάσεις απαγόρευσης που λαμβάνονταν για την κυκλοφορία και σήμανση των μεταλλαγμένων αφορούσαν την Ε.Ε στο σύνολο.

Επειδή η διαρκής υποχώρηση της Ε.Ε. στη διάδοση των μεταλλαγμένων αντιτίθεται στη βούληση της πλειοψηφίας των Ευρωπαίων και Ελλήνων πολιτών,

Επειδή με τη στάση αυτή της Ε.Ε., απειλούνται η υγεία των πολιτών, το περιβάλλον, η παραδοσιακή αειφόρος γεωργία και εν γένει ο τρόπος ζωής μας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,

1.Ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης ως προς τις προαναφερόμενες εξελίξεις; Συμφωνεί με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί έως σήμερα σχετικά με την καλλιέργεια Γ.Τ.Ο. και τη σήμανσή τους στην Ε.Ε.;

2.Τι προτίθεται να κάνει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των καταναλωτών, των παραγωγών και του περιβάλλοντος από τη διαρκώς διευρυνόμενη διάδοση των Γ.Τ.Ο. στην Ε.Ε.;