Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε τακτική εκλογοαπολογιστική συνέλευση σύμφωνα με το .άρθρο 6 του καταστατικού .

Τα θέματα είναι :

1. Λογοδοσία – απολογισμός δράσης έτους 2017 και ψηφοφορία για έγκριση.

2. Ψηφοφορία έγκρισης της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.

3. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού – ισολογισμού έτους 2017 και του προϋπολογισμού
έτους 2018.

4. Προτάσεις μελών.

5. Ορισμός ημερομηνίας εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ του Συλλόγου.

Η Γενική συνέλευση θα γίνει στα γραφεία του συλλόγου την Δευτέρα στις 06/11/2017 ώρα 4.00 μμ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 19/11/2017 στον
ίδιο τόπο και ώρα.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Η ΓΓραμματέας

Αράπης Γεώργιος

Χαντζερλή Ελισσάβετ