Μετά τη μεγάλη ζήτηση για εγγραφές στα προγράμματα ρομποτικής της Ακαδημίας ρομποτικής του ΠΑ.ΜΑΚ. που πραγματοποιούνται στη Databank δόθηκε παράταση στην δυνατότητα εγγραφής μαθητών μέχρι την Παρασκευή 20-10- 2017.

Τα παραπάνω προγράμματα ρομποτικής, απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικού , Γυμνασίου και Λυκείου και οι θέσεις είναι περιορισμένες .

Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα της Ακαδημίας ρομποτικής του ΠΑ.ΜΑΚ είναι προϊόν Πανεπιστημιακής έρευνας πολλών ετών και είναι δοκιμασμένα με επιτυχία σε χιλιάδες μαθητές κάθε ηλικίας.

Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν έως και 16 τετράμηνους κύκλους μαθημάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής που περιλαμβάνουν 224 διαφορετικά μαθήματα, σε συνολικά 518 ώρες διδασκαλίας, με διαφορετικούς εκπαιδευτικούς στόχους το κάθε μάθημα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους θα κατασκευάσουν συνολικά 192 διαφορετικά ρομπότ με τις οδηγίες των καθηγητών, θα εξασκηθούν σε 97 πίστες σεναρίων και σε 672 διαφορετικές δραστηριότητες

Οι εκπαιδευτές είναι υποχρεωτικά εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι από την Ακαδημία ρομποτικής του ΠΑ.ΜΑΚ

Στο τέλος κάθε κύκλου απονέμεται στους μαθητές βεβαίωση από την Ακαδημίας Ρομποτικής του ΠΑΜΑΚ, που πιστοποιεί ότι ο μαθητής παρακολούθησε τα προγράμματα του.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα http://anglia.edu.gr/robotics/ .