Ένα κοτόσπιτο που τοποθετήθηκε πρόσφατα στην αυλή του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης Πτολεμαΐδας, το οποίο στεγάζεται στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο Πενταβρύσου, σκόρπισε μεγάλη χαρά στα 15 παιδιά με σοβαρές μορφές αναπηρίες που φιλοξενούνται εκεί, ενώ, σύντομα πρόκειται να εγκατασταθούν οι πρώτοι πέντε φτερωτοί ένοικοι. Η ιδιότυπη αυτή κατασκευή, είναι προσφορά δύο κατοίκων του χωριού, οι οποίοι στηρίζουν με διάφορες δράσεις το Σχολείο, ενώ, στον ίδιο χώρο θα μεταφέρουν μία κλωσσομηχανή για να αντιληφθούν τα παιδιά την διαδικασία της αναπαραγωγής. Το κοτόσπιτο, με δικά τους έξοδα και προσωπική εργασία, ολοκληρώθηκε σε δύο μόλις ημέρες, ενώ, η διεύθυνση του εν λόγω Σχολείου προγραμματίζει την εγκατάσταση ενός κουνελώνα, δραστηριότητες που επιδρούν ψυχοθεραπευτικά στους αποδέκτες τους. Επί πλέον, προετοιμάζεται και η λειτουργία ενός μπακάλικου, με προϊόντα που διαθέτει το σχολείο, ώστε τα παιδιά με τη χρήση « ψεύτικων» χαρτονομισμάτων να εξοικειωθούν με τη διαδικασία των συναλλαγών

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ: Μαίρη Κεσκιλίδου