Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού. Τα θέματα είναι :
1. Λογοδοσία – απολογισμός δράσης έτους 2016 και ψηφοφορία για έγκριση.
2. Ψηφοφορία έγκρισης της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.
3. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού – ισολογισμού έτους 2016 και του προϋπολογισμού έτους 2017.
4. Προτάσεις μελών.

Η Γενική συνέλευση θα γίνει στα γραφεία του συλλόγου την Πέμπτη στις 09/02/2017 ώρα 6.00 μμ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 16/02/2017 στον ίδιο τόπο και ώρα.