Ανακοίνωση της διοίκησης της ΔΥΠΡΑ ΑΕ για το πρόβλημα της οσμής στο νερό