Παρουσίαση εκπαιδευτικού ποντιακού παραμυθιού «Ο παθός μαθός» το Σάββατο 21 Οκτωβρίου.