Παρουσίαση εκπαιδευτικού ποντιακού παραμυθιού «Ο παθός μαθός” το Σάββατο 21 Οκτωβρίου.