«Απαράδεκτη και επικίνδυνη», χαρακτήρισαν τα σωματεία που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Κοζάνης για την αναστολή της ισχύς και της εκτέλεσης των αποφάσεων της από 2/4/2017 Γενικής Συνέλευσης του 35ου συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, την αναστολή της από 9/4/2017  απόφαση της Γ.Σ. περί αρχαιρεσιών και των αποτελεσμάτων αυτών, καθώς και της από 19/5/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί συγκρότησης σε σώμα. Σήμερα Τετάρτη παραχώρησαν συνέντευξη τύπου για την δικαστική απόφαση που εκδόθηκε τονίζοντας μέσω του Β. Δεληολάνη πρόεδρου του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Κοζάνης πως: «Τα σωματεία θα αντιπαλέψουμε την προσπάθεια του εκφυλισμού και χειραγώγησης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος από όπου κι αν προέρχεται».

Θανάσης Τέγος