Πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας σε προνοσοκομειακο επίπεδο ΕΚΑΒ Κοζάνης. Mε απόφαση του Υπουργείου Υγείας (δείτε παρακάτω έγγραφο), δύο γιατροί, ένας που υπηρετεί σε θέση Επιμελητή Β’ Καρδιολογίας του ΤΕΠ κι ένας που υπηρετεί σε θέσει Επιμελή Β’ Αναισθησιολογίας στο Γ.Ν. Κοζάνης θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών του ΕΚΑΒ Κοζάνης. Επίσης αναμένεται η πρόσληψη ενός ιατρού για το ΕΚΑΒ, ενώ έπεται η παροχή υπηρεσιών όπως η Τηλεματική και το σύστημα Tetra.