Η Διεύθυνση Δημόσια Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι, οι εξετάσεις Φαρμακοποιών για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Δεκεμβρίου, θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα 11/12/2017, ώρα 9.00 π.μ.: Πρακτικές Ασκήσεις

Αίθουσα Δ2 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Τρίτη 12/12/2017, ώρα 9.00 π.μ. Φαρμακοποϊια- Φαρμακοτεχνία

Αίθουσα Δ2 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Τετάρτη 13/12/2017, ώρα 9.00 π.μ. Νομοθεσία-Ιστορία-Εμπορευματολογία

Αίθουσα Δ8 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Πέμπτη 14/12/2017, ώρα 14.00π.μ: Φαρμακολογία

Αίθουσα ΦΜ2 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Παρασκευή 15/12/2017, ώρα 10.00 μ.μ: Τοξικολογία

Στο Αμφιθέατρο ΧΩΡΕΜΕΙΟ

(ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΣΟΦΙΑ)

Σημείωση:

1). Οι υποψήφιοι θα δηλώσουν συμμετοχή την Δευτέρα 11/12/2017 και ώρα 9.00π.μ. στην Αίθουσα Δ2 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

2). Οι υποψήφιοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά στις Περιφερειακές Ενότητες-Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων), οι οποίες θα πρέπει να τα αποστείλουν μέχρι την Δευτέρα 04/12/2017 ως τελευταία προθεσμία κατάθεσης, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 17).

3). Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται στις Περιφερειακές Ενότητες-Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων).

4).Παράβολο εξετάσεων μόνο από την κεντρική υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Ακαδημίας 40 Αθήνα).