Ετήσιος Χορός Γ’ Λυκείου Βελβεντού, στις 6 Ιανουαρίου 2017.