Σημερινές φωτογραφίες από τη Β΄ Μεγάλη Εμποροπανήγυρη Τσοτυλίου που θα διαρκέσει έως 22 Οκτωβρίου 2017.