Η Δ.Ε.Υ.Α. ενημερώνει ότι λόγω των εργασιών που πρέπει να γίνουν για την επισκευή διαρροής στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης που παρουσιάστηκε επί της οδού Επισκόπου Ευγενίου έχει διακοπεί η παροχή θερμικής ενέργειας στις εξής οδούς της Κοζάνης:

– Μοναστηρίου,

– Πόντου,

– Μητιώς Σακελλαρίου,

– Επισκόπου Ευγενίου,

– Εμ. Στεργίου,

– Άνω Προφήτη Ηλία,

– Κίτσιου,

– Ξενία,

– Οπλαρχηγού Παπαδήμα, και

– Κασταλίας.

Η επισκευή της διαρροής εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα αργά το απόγευμα, οπότε και θα αποκατασταθεί η παροχή θερμικής ενέργειας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461051555.

Παρακαλούμε  για την κατανόηση σας.

Από τη

ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ