Ζητείται από τεχνική εταιρία με έδρα την Πτολεμαΐδα Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στα Δημόσια Έργα, και Μηχανικός Δομικών Έργων . Αποστολή Βιογραφικών στο email: [email protected] και στο fax:2463054777.