Η αρτηριακή υπέρταση είναι μία συχνή παθολογική κατάσταση και εκτιμάται ότι υφίσταται στο 25 % του γενικού πληθυσμού. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν δίνει κανένα σύμπτωμα και ανακαλύπτεται μόνο μετά από μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης. Είναι ένας σημαντικός τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα δηλαδή αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου, καρδιακής ανεπάρκειας, ισχαιμικού και αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου, ανάπτυξης και/ή επιδείνωσης νεφρικής ανεπάρκειας που μπορεί να καταλήξει σε αιμοκάθαρση. Έχει φανεί ότι η θεραπεία/αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης των ανωτέρω επιπλοκών.

Σημαντικό ρόλο, στην διάγνωση αλλά και θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης , παίζει η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης η οποία θα πρέπει να είναι σωστή, αξιόπιστη και χωρίς σφάλματα. Οι τρόποι μέτρησης αρτηριακής πίεσης είναι η μέτρηση στο ιατρείο από τον ιατρό, η μέτρηση στο σπίτι από τον ασθενή και η 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης , το γνωστό σε όλους μας holter πιέσεως. Στο παρόν άρθρο θα ήθελα να αναλύσω πότε και με ποιο τρόπο θα πρέπει να γίνεται η μέτρηση αρτηριακής πίεσης στο σπίτι από τον ίδιο τον ασθενή.

Πότε θα πρέπει να γίνονται μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι?

Θα πρέπει να γίνονται αρχικά για την επιβεβαίωση της διάγνωσης της αρτηριακή υπέρτασης δηλαδή για το αν πραγματικά ο ασθενής έχει υπέρταση ή όχι. Σε ένα ποσοστό 20-30% των ατόμων που ανευρίσκουμε αυξημένη αρτηριακή πίεση στο ιατρείο ( >140/90mmHg), στην πραγματικότητα έχουν φυσιολογική πίεση (στο σπίτι και στο holter πιέσεως). Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται υπέρταση λευκής μπλούζας και μπορεί να μηδενιστεί όταν ο ασθενής κάνει μετρήσεις αρτηριακής πίεσης στο σπίτι με σωστό και αξιόπιστο τρόπο.

Επίσης ,πέρα από την διάγνωση της υπέρτασης, η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια παρακολούθησης του ήδη γνωστού υπερτασικού ασθενή που είναι σε αντιυπερτασική θεραπεία για να διαπιστώσουμε πόσο καλά ρυθμίζεται η αρτηριακή πίεση και αν επιτυγχάνονται στην πραγματικότητα οι στόχοι (<135/85mmHg).

Πώς θα πρέπει να μετράμε την αρτηριακή πίεση στο σπίτι?

Καταρχήν θα πρέπει να διαθέτουμε πιεσόμετρο αξιόπιστο και ενδεδειγμένο για μετρήσεις αρτηριακής πίεσης στο σπίτι (λίστα με κατάλληλα πιεσόμετρα μπορείτε να βρείτε στo www.medaval.com).

Το μήκος της αεροθαλάμης της περιχειρίδας θα πρέπει να καλύπτει το 80-100% της περιμέτρου και το 40% του μήκους του βραχίονα του χεριού. Μην ξεχνάμε ότι μεγάλες περιχειρίδες σε μικρά χέρια υποεκτιμούν την πραγματική πίεση ενώ μικρές περιχειρίδες σε μεγάλα χέρια την υπερεκτιμούν.

Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται για μία εβδομάδα, πρωί βράδυ με άδειο στομάχι πριν την λήψη των αντιυπερτασικών φαρμάκων. Κάθε φορά θα πρέπει να γίνονται 2 μετρήσεις με ένα λεπτό διαφορά και ενώ ο ασθενής έχει καθήσει για πέντε λεπτά σε ένα ήσυχο δωμάτιο. Κατά την διάρκεια των μετρήσεων ο ασθενής θα πρέπει να έχει την πλάτη καλά στηριγμένη, να μην σταυρώνει τα πόδια και το μπράτσο να είναι στο ύψος της καρδιάς. Επίσης ο ασθενής δεν θα πρέπει να έχει συνομιλίες με άλλα άτομα κατά την διάρκεια των μετρήσεων και δεν θα πρέπει να έχει καπνίσει ή να έχει καταναλώσει καφέ 30 λεπτά πριν τις μετρήσεις. Τέλος ο ασθενής θα πρέπει να καταγράφει τις τιμές της πίεσης και τους παλμούς σε ένα ειδικό έντυπο που δίνεται από τον ιατρό. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο μέσος όρος όλων των μετρήσεων αρτηριακής πίεσης αφαιρώντας την πρώτη ημέρα και φυσιολογική τιμή είναι <135/85mmHg.

Συμπεραματικά οι μετρήσεις αρτηριακής πίεσης στο σπίτι αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενών με υπέρταση που όμως θα πρέπει να γίνονται με σωστή μέθοδο, μετά από εκπαίδευση του ασθενή, έτσι ώστε να είναι σωστές και αξιόπιστες.

Ευχαριστούμε τον Ιατρό Νεφρολόγο Κωνσταντίνο Ψούνη για την παραχώρηση του άρθρου