Γουρνοχαρά στο Δίλοφο Βοϊου, το Σάββατο 28 Οκτωβρίου.