Πρόγραμμα 3ήμερων επετειακών εκδηλώσεων, 27-28-29 Οκτωβρίου.