Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

Απολογισμός διοργάνωσης εμποροπανήγυρης (ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ) Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητές: κ. Χρυσούλα Αθανασιάδου και Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχοι Κοζάνης

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κοζάνης στο δίκτυο «Αμφικτυονία αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής υλικών της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων με συμπίεση.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. με τίτλο: Επέκταση Προγράμματος Διαλογής στην πηγή Βιοαποβλήτων.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. – 12 Δήμων με τίτλο: Προώθηση της Ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων μέσω της δημιουργίας μεγάλων πράσινων σημείων, κέντρων επαναχρησιμοποίησης και κινητ5ών πράσινων σημείων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσίες Διαχείρισης Κυκλοφορίας Οχημάτων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνέχιση η μη μείωσης ενοικίων δημοτικών καταστημάτων, για ένα ακόμη έτος.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών – Διαγραφές οφειλετών – Επιστροφή διαφόρων ποσών.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση και δέσμευση διαφόρων πιστώσεων

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της Πλ. 28ης Οκτωβρίου και Τσιμηνάκη, στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση της αριθμ. 47/2017 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Ανανέωση – χορήγηση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών.

Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Χορήγηση παράτασης (οριακή προθεσμία) εκτέλεσης εργασιών του έργου: Οικιστική αναβάθμιση Οικισμών Δ.Ε. Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Εξέταση ένστασης της Κ/Ξ «ΜΠΕΤΟΣ ΑΤΕΕ – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΤΕΒΕ» αναδόχου του έργου: Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού σχολικού συγκροτήματος δημοτικού, νηπιαγωγείου με εφαρμογή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ο.Τ. 15 της ΖΕΠ Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Αναπλάσεις – Φυτεύσεις Υπαίθριων Δημοτικών Χώρων Μαυροδενδρίου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή Περίφραξης σε Χώρο Απόθεσης Αδρανών Υλικών (ΧΑΑΥ)

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Χώρου Αμαξοστασίου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Βελτίωση Κυκλοφοριακών Συνθηκών και Οδικής Ασφάλειας στις Αρτηρίες της Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Δ. Μαυροδενδρίου..

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Χορήγηση 6ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Επισκευές – Χρωματισμοί Σχολικών Μονάδων.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση παράτασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στο δρόμο Κάτω Κώμης – Σπάρτου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Τροποποίηση της αριθμ. 533/2017 Α.Δ.Σ. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έργο με τίτλο: Ολοκλήρωση κατασκευής αρδευτικού δικτύου στο γήπεδο Λευκοπηγής.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση οδού Ιπποκράτους Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου: Διευθέτηση υδάτων πηγών περιοχής Ι.Ν. Παναγίας Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου: Πολιτιστικό Κέντρο Αργίλου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Ορισμός επιτροπών παραλαβής διαφόρων έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4257/2014 (αρθρ.61) και Ν.4412/2016 (Αρθρ. 170 και 172).

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση 4ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) και εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου: Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ακαθάρτων Δ.Δ. Μαυροδενδρίου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος.

Αναμόρφωση – τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2017 του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ