Εκδήλωση παρουσίασης, στο Κοβεντάρειο, του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων.