Σε διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος (FGD PLANT ξηρής αποθείωσης καυσαερίων για τις μονάδες μονάδες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, καθώς και για την προμήθεια των απαραίτητων για τη λειτουργία του έργου ροφητικών υλικών προχωράει η ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, το ΔΣ της ΔΕΗ στη συνεδρίασή του στις 17 Οκτωβρίου ενέκρινε τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, με συνολικό προϋπολογισμό 145 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης.

Εξ αυτών, τα 25 εκατ. ευρώ αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος ξηρής αποθείωσης και τα 120 εκατ. ευρώ την προμήθεια ροφητικών υλικών, διάρκειας 11 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, καθώς οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο ΔΣ, Π. Καραλευθέρης και Ν. Φωτόπουλος ψήφισαν λευκό, καθώς δεν έκριναν αρκετές τις προϋποθέσεις για την διενέργεια διαγωνισμού με πολλές συμμετοχές ενδιαφερομένων.

energypress.gr