Γίνεται γνωστό ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρεβενών που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 23-10-2017, συνήλθε σήμερα σε σώμα και συγκροτήθηκε η νέα Διοίκηση ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γρηγόριος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΜΑΝΗΣΙΩΤΗΣ Αθανάσιος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΓΡΑΒΑΛΟΣ Ηλίας

ΤΑΜΙΑΣ:

ΤΣΙΟΓΚΑΣ Νικόλαος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΛΕΤΤΑΣ Ευάγγελος

ΜΕΛΟΣ:

ΒΡΑΝΟΣ Ιωάννης

ΜΕΛΟΣ:

ΣΚΛΗΦΑΣ Ευάγγελος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Στέφανος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γρηγόριος

ΝΙΚΟΥ Βάϊος

ΤΡΙΓΩΝΗΣ Χρήστος

ΖΙΑΚΑΣ Χρήστος

ΓΡΑΒΑΛΟΣ Ηλίας

ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ Ισαάκ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

ΝΑΣΙΟΒΑΣ Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

ΤΣΟΥΧΛΙΑΡΑΣ Δημήτριος