Με βάση παλαιότερη απόφαση του Δ.Σ. της ΔΙΑΔΥΜΑ  για την επιστροφή των εσόδων από πωλήσεις Ανακυκλώσιμων Υλικών έτους 2015 στους Δήμους και προκειμένου να αυξηθούν τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης με Διαλογής στην Πηγή και οι Δήμοι να μπορέσουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους στην κατεύθυνση αυτή, προτάθηκε, στην τελευταία συνεδρίαση της επιχείρησης, στις 24/10/2017, να επιστραφούν στους Δήμους τα έσοδα που είχε η ΔΙΑΔΥΜΑ από τις πωλήσεις των ανακυκλώσιμων υλικών του έτους 2016 και 2017.

 

  •  για το β’ εξάμηνο 2017 θα γίνει εκκαθάρισή τους με ημερομηνία 31.12.2107