Σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Χαρίτση, εγκρίνεται η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕΠ 041, των παρακάτω έργων για την ΠΕ Κοζάνης:

1. Επέκταση και Βελτίωση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Κοζάνης (Μαμάτσειο), προϋπολογισμού 72.400,00 Ε

2. Διαμόρφωση κοιμητηρίων, στην ΤΚ Ρυμνίου της ΔΕ Αιανής, 193.500,00 Ε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Βουλευτή Κοζάνης – ΣΥΡΙΖΑ