Με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Καρακασίδη συναντήθηκε αντιπροσωπία του αγροτικού τμήματος της Ν.Ε. Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να ανταλλαγούν απόψεις σχετικά με τη κατάσταση του αγροτικού τομέα στη περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, τις προοπτικές και τα προβλήματα του χώρου, την αξιοποίηση των τελευταίων νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης και την πορεία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Τα συγκεκριμένα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση ήταν κυρίως, η οριστικοποίηση ένταξης των επιλαχόντων Νέων Αγροτών στο πρόγραμμα, η αναγκαιότητα εφαρμογής και η φάση υλοποίησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για όλη τη περιφέρεια, οι πρωτοβουλίες του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αξιοποίηση των διαθέσιμων-αποκατεστημένων εκτάσεων των ορυχείων της ΔΕΗ για την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, οι προϋποθέσεις έναρξης λειτουργίας και η στήριξη του Μελισσοκομικού Κέντρου Δυτ. Μακεδονίας και η καθυστέρηση πληρωμών παλαιών ενισχύσεων σε καπνοπαραγωγούς του Βοίου.

Από τη πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και συγχρόνως εκφράστηκε η ανησυχία για την εκτέλεση των μεγάλων έργων υποδομής του αγροτικού χώρου, ενώ παράλληλα τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος της περιφερειακής αρχής στη στήριξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, μετά μάλιστα από την απόφαση εκχώρησης επιπλέον πόρων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, στα πλαίσια αποκέντρωσης των χρηματοδοτήσεων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τόσο ως προς την στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως των νέων αγροτών, όσο και στις πρωτοβουλίες της περιφέρειας για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγής με την ίδρυση και λειτουργία της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης» με κύριο μέτοχο τη περιφέρεια και τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις της περιοχής.

Τέλος εκφράστηκε η βούληση και των δυο πλευρών, στην ενίσχυση της παραπέρα συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση των συλλογικών δραστηριοτήτων, στο επίπεδο της παραγωγής (συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών), αλλά και της κοινωνικής συνοχής (κοινωνική οικονομία) στα πλαίσια ενεργοποίησης των τοπικών κοινωνιών.

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ