Η τριμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία εξελέγη από την Γενική Συνέλευση της Κυριακής, 29 Οκτωβρίου 2017, ανακοινώνει στα μέλη του Συλλόγου ότι:

Α) Οι εκλογές, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, θα διενεργηθούν την Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017, από ώρα 18:00 έως 21:00, στην αίθουσα του Συλλόγου επί της οδού Βάρναλη 1/ Κοζάνη.

Β) Οι αιτήσεις των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή θα υποβληθούν στα μέλη της, στις ώρες μαθημάτων της Δευτέρας, από 18:30 έως 20:00 ,της Τετάρτης από 19:00 έως 10:00, και το αργότερο έως 10 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΟΓΟΥΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ