Με τη συντονιστική επιτροπή του Φανού Κόζιανη, προκειμένου να συζητήσει  θέματα του φανού και γενικότερα για την Αποκριά της Κοζάνης, συναντήθηκε ο Πρόεδρος του ΟΑΠΝ του Δήμου Κοζάνης, Γιάννης Ιωαννίδης. Εν αντιθέσει, με την προκάτοχό του, Φανή Φτάκα, η οποία είχε συγκρουσθεί με το συγκεκριμένο σύλλογο, για το αίτημά του να συμπεριληφθεί ισότιμα ως Φανός, με τους υπολοίπους, στο επίσημο πρόγραμμα & εκδηλώσεις του δήμου Κοζάνης, κατά την περίοδο της Αποκριάς, ο Γιάννης Ιωαννίδης δείχνει να κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση κι όπως όλα δείχνουν, φέτος, το αίτημα τoυ εν λόγω συλλόγου θα γίνει αποδεκτό.

Η Χύτρα