Το τελευταίο χρονικό διάστημα, στα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Αγωγής γίνονται συνεχώς συζητήσεις και καλλιεργείται κλίμα για τις συγχωνεύσεις των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των Πανεπιστημίων(Νηπιαγωγοί) και των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των Α.Τ.Ε.Ι. ( Βρεφονηπιοκόμοι).

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σε Έκτακτη συνεδρίασή του,επισημαίνει τα εξής:

Μια ενδεχόμενη συγχώνευση των παραπάνω τμημάτων, θα επιφέρει αλλαγές στα ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους.Επίσης και στους εν ενεργεία βρεφονηπιοκόμους και νηπιαγωγούς.

  1. Μια τέτοια εξέλιξη συνδέεται με τη δυνατότητα επιλογής των γονέων μεταξύ ιδιωτικών και δημοτικών παιδικών σταθμών και Δημόσιου Νηπιαγωγείου. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για την εκχώρηση της δημόσιας εκπαίδευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι μεθοδεύσεις αυτές οδηγούν στην πλήρη «ιδιωτικοποίηση» της προσχολικής αγωγής.

Εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας στις προτάσεις για συγχώνευση των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των Α.Τ.Ε.Ι. με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Αγωγής.Συνεχίζουμε να διεκδικούμε :

  • Την Ενιαία και δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο) .

  • Την Αυτοτελή λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους.

  • Την Ακύρωση οποιασδήποτε προσπάθειας υπαγωγής των νηπιαγωγείων στους Δήμους.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΙΛΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ