Όμορφα πλάνα – επί αέρος – και ωραίο οδοιπορικό στα κροκοχώραφα του Κρόκου Κοζάνης. To βίντεο είναι από το tovoion.com