Η πρόεδρος του Γυναικείου φιλανθρωπικού Σωματείου <<Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης>> Dr. Γιώτα Σασοπούλου Χειρουργός Μαστού και Διδάκτωρ της Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ. μίλησε στη Σιάτιστα για τη σπουδαιότητα της πρόληψης του καρκίνου του μαστού και την αντιμετώπισή του. Η συχνότητα του καρκίνου του μαστού τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να στοιχίζει καθημερινά τη ζωή σε δεκάδες γυναίκες. Η  αυτοεξέταση και ο συστηματικός κλινικός έλεγχος, στο μαστολόγο, δίνει σημαντικές ελπίδες για τη ριζική θεραπεία και την πλήρη αποκατάσταση.