Πωλούνται 50 πρόβατα και 10 κριάρια (μαζί με τα δικαιώματα). Περιοχή Σέρβια. Τιμή λογική.  Περισσότερες πληροφορίες 6978685001 & 6983637676.