Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας στα πλαίσια του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 ανακοινώνει την ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί.

Οι οφειλές αφορούν τις ληξιπρόθεσμες (παλιές) οφειλές τελών σύνδεσης ή κατανάλωσης, που δεν έχουν ρυθμιστεί μέχρι σήμερα ή έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής.

Οι οφειλές ρυθμίζονται με αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της Δ.Ε.ΤΗ.Π. και η προθεσμία αίτησης ρύθμισης : ως 30-11-2017.

Οι δόσεις θα ρυθμίζονται με βάση το ελάχιστο ποσό δόσης (20 ευρώ) και τον μέγιστο αριθμό δόσεων (100), θα είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.