Από την Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαίδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) ανακοινώνεται ότι παρατείνεται έως την 31 Δεκεμβρίου 2017 η ημερομηνία εξόφλησης των οφειλών τελών σύνδεσης χωρίς προσαυξήσεις, για συμβόλαια που έχουν συναφθεί έως και την 31-12-2016

Για την Δ.Ε.ΤΗ.Π.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΤΗΠ

Ζαμανίδης Σάββας