Το «στρωσε» για τα καλά στο Μαυροδένδρι. Εικόνες βγαίνοντας από τον οικισμό:

Το βίντεο μας το έστειλε ο Ηρακλής Αντωνιάδης