Οι ηλικιωμένοι μέσα από το εργαστήρι αυτό θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την τέχνη του Λόγου.

Θα δοκιμάσουν να βρουν τους δικούς τους δημιουργικούς τρόπους έκφρασης σε μία προσπάθεια να μετατρέψουν το «χρόνο» σε Λόγο.

Η γνώση και η εμπειρία θα αποτελέσουν την πολύτιμη δεξαμενή απ’ όπου θα αντληθούν οι προσωπικές κειμενικές δημιουργίες τους.

Οι «Αγέραστες λογογραφές…» θα υλοποιούνται κάθε Παρασκευή 11.00π.μ.- 12.30π.μ. από το Νοέμβριο του 2017 μέχρι τον Απρίλιο του 2018.