Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα «Κοζάνη 2017: Δράση Ανοιχτής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας» μια πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το Επιμελητήριο Κοζάνης, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και την ΑΝΚΟ-Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας . Στη δράση συμμετέχουν 10 επιχειρήσεις και 60 φοιτητές και νέοι της περιοχής. Οι επιλεγμένες επιχειρήσεις έχουν ήδη αναθέσει πραγματικές επιχειρηματικές προκλήσεις ανάπτυξης ή διαμόρφωσης ενός νέου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας στις ομάδες , με στόχο να εντοπιστούν και να επιλυθούν τυχόν προβλήματα ή αστοχίες ως προς την επιτυχή αποδοχή του από την αγορά. Οι ομάδες με την καθοδήγηση των εξειδικευμένων coaches έχουν ξεκινήσει να μετατρέπουν τις ιδέες σε αποτελέσματα με τα αποτελέσματα της προσπάθειας του να παρουσιάζονται σε μια μεγάλη εκδήλωση στις 25 Νοεμβρίου.

 Οι φωτογραφίες από την τελευταία συνάντηση