ΚΩΔ.ΛΟΓ-001.Ζητείται Λογιστής / Λογίστρια με εμπειρία κατά προτίμηση σε τεχνική εταιρία ,με έδρα εργασίας την Πτολεμαΐδα .

ΚΩΔ.ΛΟΓ-002.Ζητείται Βοηθ.Λογιστή,με έδρα εργασίας την Πτολεμαΐδα
Παρακαλώ κατά την αποστολή των βιογραφικών με e mail στο θέμα να αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΚΩΔ.Θέσης.
Αποσταλεί στο [email protected]