Συνεδρίασε, το απόγευμα της Δευτέρας 13/11, λίγο μετά τις 19:00, το Δ.Σ. της προσωρινής Διοικούσας του Εργατικού Κέντρου Ν.Κοζάνης, με πρόεδρο τον Α. Κουρκούτα. Απουσίαζαν 7 μέλη, μεταξύ αυτών και ο μέχρι πρότινος πρόεδρος Γ. Μανές, τα οποία υποστηρίζουν  ότι η υφιστάμενη προσωρινή διοίκηση δεν έχει δικαίωμα να συγκαλέσει Δ.Σ. γιατί υφίσταται ως προσωρινή διοίκηση και μόνο, μέχρι και την ανακοίνωση της τελεσίδικης απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων, στις 16/11, που θα καθορίσουν και την επόμενη μέρα στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης. Αντίθετη άποψη είχε ο Α. Κουρκούτας o οποίος υποστήριξε, ότι βάσει της πρόσφατης προσωρινής δικαστικής αποφάσεως, οτιδήποτε είναι επείγον ως θέμα πρέπει να εκτελείται γι’ αυτό και διεξήχθη η συγκεκριμένη σημερινή συνεδρίαση για να παρθούν κάποιες αποφάσεις επί διαφόρων θεμάτων, απαραίτητων για τη λειτουργία του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης. Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα: