Αρκετό είναι το χιόνι, στα μέσα της διαδρομής Πτελέας – Οινόης Κοζάνης, καθώς τα ανεμοσούρια, που επικρατούν στο συγκεκριμένο σημείο, «γεμίζουν», σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το δρόμο. Δείτε την κατάσταση, που επικρατεί αυτή την ώρα (15:10), μέσα από το μηχάνημα του χειριστή, προέδρου του Συλλόγου των Δημοτικών Υπαλλήλων Κοζάνης & Περιφερειακού Συμβούλου, Γιώργου Χριστοφορίδη.