Ο Πρόεδρος και η Διοίκηση του 5ου Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν το λογιστικό γραφείο «Ευθυμίου Ηλίας και Συνεργάτες Ο.Ε.» και προσωπικά τους κ.κ. Ευθυμίου Ηλία, Ευθυμίου Ευθύμιο και Ευθυμίου Βασίλειο μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου στην Καστοριά για την δωρεάν παραχώρηση 31 βιβλίων οικονομικού, λογιστικού και φορολογικού περιεχομένου για τον εμπλουτισμό της δανειστικής βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Καρακάσης Εμμανούηλ