Ετήσιος χορός του Συλλόγου Κρητών Ν. Κοζάνης »Η Μεγαλόνησος», το Σάββατο 18 Νοεμβρίου, στο οικογενειακό κέντρο Πολιτεία. Δωρεάν μεταφορά.