Η πρωτοβουλία «Κοζάνη Ανοιχτή Καινοτομία» ολοκληρώνει το ταξίδι της, το Σάββατο 25/11, στην Αίθουσα Τέχνης στην Κοζάνη.