Πρωτοβουλία του Π.Μ.Σ. Αιανής Πρόοδος για βοήθεια στους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας.