Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τένις CLUB Κοζάνης σας καλεί , σύμφωνα με το καταστατικό του, στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του ομίλου μας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 3 μμ στις εγκαταστάσεις-οίκημα-των γηπέδων του Κουρί με αποκλειστικό θέμα τον Oικονομικό – Διοικητικό απολογισμό και την προκήρυξη εκλογών. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου και ώρα 3 μμ στις εγκαταστάσεις-οίκημα- των γηπέδων του Κουρί.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Διοικητικός και Oικονομικός απολογισμός Πεπραγμένων του Δ. Σ. από τις 27-11-2014 μέχρι 3-12-2017

  2. Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής

  3. Εκλογή των οργάνων της διοίκησης, του ΔΣ και της Εξελεγκτιτικής Επιτροπής.

Τα μέλη τα οποία επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτιτική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλουν τις υποψηφιότητες τους δέκα τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι έως και τις 1-12-17, στον κ. Ιωάννη Κουσαλίδη (τηλ. 6932446490).

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όσα μέλη έχουν συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο μελών του ομίλου και έχουν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή των 5€.

Επισημαίνεται η σημασία της παρουσίας των μελών του Συλλόγου στην εκλογοαπολογιστική Συνέλευση.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για το Τένις CLUB Κοζάνης

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Μιχαηλίδης Ξενοφών Χρήστος Δεληγιαννίδης