Το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. VOLTEROS προκηρύσσει το ταχύρρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ θεωρητικής και πρακτικής

άσκησης, για αποφοίτους ΑΕΙ (Χρηματοοικονομικού – Οργάνωση και Διοίκησης Επιχειρήσεων ), αποφοίτους ΤΕΙ (Χρηματοοικονομικού, Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων) και αποφοίτους Ι.Ε.Κ. διαρκείας 200 ωρών.

Για να προετοιμαστούν για να ανοίξουν το δικό τους Φοροτεχνικό Γραφείο ,καθώς επίσης και σε όσους επιθυμούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις ως Λογιστές σε Λογιστήρια .

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει :

Έναρξη Δραστηριότητας-Μεταβολές,- Διακοπές , Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα , Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ, Τήρηση Βιβλίων ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, φορολογία Φυσικών- Νομικών Προσώπων, Φ.ΠΑ. Μηχανογραφημένη Λογιστική, Γενική Λογιστική, Εμπορική Διαχείριση, Έσοδα –Έξοδα, Μισθοδοσία Υπαλλήλων-ΙΚΑ-, Α.Π.Δ. Εργασιακά , Οργάνωση Αρχείων, Εφαρμογές στο Taxiς net κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην γραμματεία του Ι.Ε.Κ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πληροφορίες στο τηλ κεντρο.2461028197.