Επικαλούμενος ότι η σημερινή συνεδρίαση (29/11) αποτελεί συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης της Παρασκευής 24 Νοεμβρίου 2017, και επειδή σε εκείνη είχαν συζητηθεί και είχαν καταψηφιστεί τα θέματα της αύξησης των ανταποδοτικών τελών Ηλεκτροφωτισμού, Καθαριότητας και  Ύδρευσης-Αποχέτευσης,

…ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Σερβίων-Βελβεντού Σταύρος Παπαδόπουλος, δεν δέχτηκε να συζητηθούν τα ως άνω θέματα στη συνεδρίαση της Τετάρτης 29 Νοεμβρίου 2017 για λόγους «νομιμότητας».

Κατόπιν αυτού όρισε τη συζήτηση των θεμάτων αύξησης των ανταποδοτικών τελών για την επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σερβίων-Βελβεντού, πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα.

mikrovalto.gr

sin291117