Αναβαθμίζεται – με μάρμαρο (γκρι) Κοζάνης – η κεντρική πλατεία και ο κεντρικός πεζόδρομος Καρδίτσας. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει η Αρχιτεκτονική Μελέτη – πρόταση, που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας και εγκρίθηκε, στις 17/11/2017, από το δημοτικό συμβούλιο, του εν λόγω δήμου, εγκάρσια του πεζοδρόμου θα τοποθετηθούν λεπτές ζώνες 40 εκ από ροζέ γρανίτη και μάρμαρο Κοζάνης.

kozan.gr