Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε την αίτηση για κληρονομικό δικαίωμα των συναδέλφων που έχασαν τον άνθρωπό τους και που αφορά την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων εισφορών στους νόμιμους κληρονόμους.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα συγκεντρωθούν από το σωματείο και θα αποσταλούν στον ΕΦΚΑ/ΤΑΠ-ΔΕΗ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση καλό θα είναι να επικοινωνείτε με το σωματείο.

ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                      ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ