Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που εδρεύει στην Αθήνα (Αραχώβης 32) του νομού Αττικής, (για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύει στο νομό Κοζάνης) και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

 

 

Kάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την προκήρυξη…