Επενδύστε τη νέα χρονιά στη γνώση και αποκτήστε εφόδια που θα σας βοηθήσουν στην αγορά εργασίας!  Νέα τμήματα  Αγγλικών για την απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου από τον ΑΣΕΠ σε 2 μόλις μήνες !!!
Πληροφορίες 2461027001  &  www.kozani.elkedim.gr
Εγγραφές έως 15 Ιανουαρίου