Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) τη Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2017 Δήμου Κοζάνης.

  1. 7η Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2016 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου, για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016 – Ψήφιση πίστωσης.

  1. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την μίσθωση τεσσάρων (4) διαμερισμάτων για τη στέγαση του Ξενώνα κακοποιημένων Γυναικών και των παιδιών τους.
  1. Έγκριση της διαπραγμάτευσης για απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 24.154,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 11/2016 – Λήψη απόφασης.

  1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.